Wednesday 4 February 2015

Varför skall vi bedriva jordbruk i Sverige?


I Sverige har mjölkbönderna köpt robotar och investerat miljarder för att hävda sig i konkurrensen. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer det finnas två mjölkgårdar med 150 000 kor var om hundra år. Att möta konkurrensen med mer rationalisering, ökad specialisering och större enheter har nu varit receptet i årtionden, men inte ens de mest kommersiella och högproduktiva tjänar nödvändigtvis några pengar.

Den holländska superintensiva gurk- och tomatodlingen, som slagit ut det mesta av den svenska odlingen, överlever knappt. Hälften av de skyhögt skuldsatta odlingarna har inte betalat ränta eller amorterat sina lån sedan 2011. Den framgångsrika danska matexporten är byggd på ett berg av skuld.

Bara en kan vara billigast och bara en liten grupp kan hänga med i den utvecklingen. Därför är utslagningen av mjölkgårdar en del av förutsättningarna. Det som kallas för en oerhörd kris i mjölkbranschen är egentligen det normala. Det är helt enkelt så en så kallad fri marknad skall fungera.

Företrädare för svenskt jordbruk fortsätter att tala sig varm för den fria marknaden, men i nästa andetag kräver man att politikerna skall gå in och stödja jordbruket. Samtidigt begär man att alla svenska ”särregler” – som att kor skall kunna gå ut på bete eller att GMO-foder inte skall användas i mjölkproduktionen – skall tas bort, precis som om det skulle förändra dynamiken nämnvärt! Konkurrenstrycket kommer att fortsätta, oavsett om korna får beta eller inte.

Det är också sällan man nämner vilka fördelar svenskt jordbruk har jämfört med konkurrenterna. Inte har Nya Zeelands mjölkbönder det stöd som EUs bönder har, och det finns miljökrav som är strängare i Danmark än på den här sidan om sundet. Istället för att ta bort svenska miljökrav och djurskydd är det dags att ifrågasätta själva antagandet att en global marknad med obegränsad konkurrens är en lämplig dirigent för vår mat och jordbruksproduktion.

Först när man bryter igenom dogmen om frihandel som det allena frälsande, kan vi föra en vettig diskussion om hur mat och jordbruksproduktionen skall fungera för att både ge oss god mat, nyttig kost, levande landsbygd och landskap, biologisk mångfald, god djuromsorg, säker livsmedelsförsörjning och allt annat som vi vill ha från jordbruket.

En bra utgångspunkt kan vara frågan: Varför skall vi bedriva jordbruk i Sverige? 
(en snarlik artikel publicerades 3 februari i ATL)

No comments: