Monday, 27 January 2014

Pratar och skriver

Det har bloggats rätt dåligt här på Trädgården Jorden på sista tiden. Jag ägnade mycket tid i höst till att avsluta ett stort projekt i Östafrika som jag jobbat med i flera år. Det gällde utvecklingen av ekologiskt lantbruk, standarder, deltagande certifiering, jordbrukspolitik mm. Du kan läsa om det (på engelska) på IFOAM:s hemsida.

Parallellt med det började jag skriva på en ny bok: Global Eating Disorder - the cost of cheap food (preliminär titel). Den boken håller jag fortfarande på med och hoppas ha manus färdigt för språkgranskning i slutet av mars, senast. Boken handlar om hur maten, livsmedelsindustrin och jordbruket hänger ihop, och hur det formas av tre huvudkrafter:
- befolkningens tillväxt och var den bor (urbaniseringen)
- vår användning av fossil energi
- kommersialiseringen av hela livsmedelskedjan.
De tre krafterna är ömsesidigt förstärkande på alla möjliga sätt, en del uppenbara, en del mindre tydliga. I boken diskuterar jag det i detalj. Det är först i det senaste århundradet som livsmedelskedjan har blivit kommersialiserad och jordbruk och matlagning i första hand har blivit kommersiella processer på en marknad. Tidigare var det bara en liten del av all jordbruksproduktion som såldes på marknader och ännu mindre var matlagning och livsmedelsförädling något som i första hand gjordes för marknaden. Uteätande, färdigmat och halvfabrikat har nu gjort att det mesta som gäller maten omsätts på marknader. 
Omvandlingen av vårt livsmedelssystem är mycket mer än en fråga om teknik och pengar, utan den har djup kulturell och politisk mening. Till exempel har mikrovågsugnar och tusentals "koster" gjort att själva måltiden försvunnit, och ersatts med ett individualiserat näringsintag. Parallellt med denna utveckling säljs mer kockböcker än någonsin, folk lägger ner stora pengar på sina kök. De som har råd går ut och äter dyrt och köper hantverksmässig och ekologisk mat.  Du kan läsa lite mer om boken på engelska härJag hoppas hitta en svensk förläggare till boken, när den väl är färdig på engelska 
(ja, intresserade förläggare får ställa sig på kö "du har just nu plats femton i kön").

I samband med skrivandet lägger jag ut en del (rå)material från boken på min engelska blogg Garden Earth. Men just för tillfället blir det litet skrivet här, tyvärr.


Utöver skrivandet så håller jag många föredrag. Många av dem är baserade på boken Jorden vi äter

Birmingham, England: Organic Producer Conference, 22 januari
Forshaga, Studieförbundet Vuxenskolan: Jorden vi äter 23 januari
Grangärde, Ludvika miljövecka: Jorden vi äter 29 januari
Nürnberg, Tyskland: Biofachkonferensen, Organic 3.0: Trend- and potential study 12 februari
Horsens, Danmark: ØkologiskLandsforenings generalforsamling, 8 mars
Gävle, Slow Food, 19 mars
Fisksätra, SNF: Jorden vi äter 20 mars
Växjö, SNF: Jorden vi äter 27 mars
Karlstad, Karlstad Bokcafé:Jorden vi äter, 29 mars
Stockholm, ABF och Klimataktion, Jorden vi äter, 7april 

Utöver pratandet och skrivandet så gör jag ett mindre jobb åt UNEP (FN:s miljöorganisation) i Armenien, Moldavien och Ukraina för att utforma ett projekt för utveckling av den ekologiska marknaden. 

No comments :