Saturday, 26 August 2017

Kör över dem bara

Så länge debatten domineras av sådana som anser att veganer bör köras över och sådana som anser att kött är mord, kommer vi aldrig att komma framåt.


Min facebookvän visar en skärmdump från när aktivitsgruppen Tomma Burar genomförde en blockad mot HKScans slakteri i Linköping. Där säger runt 700 personer saker som ”Kör över dem” och ”Bättre att göra hamburgare av idioterna istället för djuren”. För mer än fyrtio år sedan deltog jag i en demonstration (relativt fredlig) och fick se hur en bil i full fart körde in i folksamlingen. Att bilen ifråga var en polisbil gjorde det bara mer upprörande. Jag har också blockerat flygfält för skogsbesprutningsplan under den stora hormoslyrstriden på slutet av sjuttiotalet. Så jag kan fullt ut förstå hur det känns.

Det är klart att de allra flesta av de där 700 inte bokstavligen menade att de ville döda demonstranterna och ingen körde faktiskt på dem. Men det är ändå ett fullständigt oacceptabelt sätt att diskutera, som förr eller senare kan leda till fysiskt våld. Definitivt leder det aldrig till att de olika sidorna förstår varandra.

Det finns också många på den andra sidan som hindrar en meningsfull dialog. Påståenden att djuruppfödning vars syfte är att äta djur är att likställa med mord, och att djur som hålls för detta syfte utsätts för tortyr (oavsett vilket skötselsystem de finns i) eller slaveri, är en mycket allvarlig anklagelse mot den som äter kött. ”beslutet att äta kött kränker en annan individ [därför] förtjänar det inte respekt utan ifrågasättande,” skriver Tomma Burar.

Den mer kompromisslösa hållningen har också förändrat mer etablerade organisationer. När vi utvecklade KRAV:s regler för djurhållning i slutet av nittonhundraåttiotalet deltog representanter för Djurens Rätt mycket aktivt i arbetet för att bidra till att reglerna blev så bra som möjligt. Dagens Djurens Rätt skriver: ”Djurens Rätt arbetar för ett samhälle fritt från djurförtryck, och det innebär att vi vänder oss emot allt dödande och utnyttjande av djur. Även om djur kunde födas upp på ett bra sätt skulle vi tycka det var fel att ta deras liv - på ett sätt ännu mer fel än om de lever i misär, eftersom de då går miste om så mycket mer.” Med den inställningen vill man inte bidra till att utforma bättre regler för de djur som finns idag.

Om jag ansåg det att vara mord att döda djur för mat och jag hade försökt väcka debatt och protesterat med helt lagliga medel utan några resultat, då skulle jag också överväga illegala aktioner eller civil olydnad, som att blockera ett slakteri. Jag kan förstå den där kompromisslösheten och föreställa mig den ångest man kan känna inför att leva i en värld där mord och slaveri är vardagsmat, bokstavligen. Att jag kan förstå den betyder inte att jag försvarar den eftersom jag inte anser att det är mord att döda djur för mat.

Har man uppfattningen att kött är mord så ligger det nära till hands att den som äter kött är mördare, eller i bästa fall medhjälpare till mord. Och det kan knappast vara förvånande att många, inklusive jag själv, känner sig väldigt provocerade av denna anklagelse, oavsett om den är uttalad eller underförstådd. Detta leder i sin tur ofta till hårda ord, eller dumma försvarsmekanismer. Några få, men högljudda, individers kompromisslösa inställning antas lätt vara representativa för hela gruppens vilket gör att även de som inte delar uppfattningen att kött är mord får utstå smädelser från de som känner sig anklagade.

För dem som lever på att föda upp djur eller slakta dem eller som har djur inte i första hand som en inkomst utan för att de tycker om det, eller för att hålla landskapet öppet är det givetvis ännu mer svårsmält. Det kombineras också ofta med en allmän uppgivenhet eller desperation över att folk i sta’n (”stockholmarna”) och myndigheterna inte förstår villkoren för den verkar på landsbygden eller för matproduktionen. När det som skall frälsa folket från kött är industriprodukter gjorda på importerad soja strör man ytterligare salt i såren.  

Huvuddelen av dem som äter kött anser inte att man skall köra över demonstranter som blockerar ett slakteri och huvuddelen av de som inte äter kött tror jag inte anser att kött är mord på samma sätt som att döda en människa även om de känner stor olust eller avsky inför det. Och vi måste samsas i samma värld. För det behövs respekt, dialog och samexistens.

Inställningen att kött är mord eller att veganer är idioter som bör köras över är återvändsgränder och omöjliggör någon form av meningsfull dialog.

3 comments :

Jan Wiklund said...

Tyvärr är den hollywoodinspirerade föreställningen att människor kan delas in i onda och goda ganska förhärskande, även officiellt. Se bara på t.ex Ukrainakonflikten.

Jag är helt enig i att detta är destruktivt.

Gunnar Rundgren said...

Ja det finns många andra liknande exempel.

roth phallyka said...

Se bara på t.ex Ukrainakonflikten.


เกย์ไทย