Friday, 18 July 2014

Det är rationellt att vara klimatförnekare

Jag hör just att Australien har beslutat att avskaffa sin relativt skarpa koldioxibeskattning. Som i de flesta fall så handlar det om att man inte tycker att man "har råd" med miljöskatter. Att minska utsläppen blir i det resonemanget en kostnad. Vad man egentligen menar är att konkurrenskraften hos företagen minskar då de får betala en avgift som andra slipper. Så på ett perverst sätt lyckas att spara (dvs lämna mer olja och kol i marken) bli en kostnad.

Faktum är att de som förnekar att växthuseffekten existerar ofta har en mer logisk hållning än de som ser att den finns men vägrar att acceptera de åtgärder som behövs för att åtgärda den. Om sanningen blir för jobbig är det bekvämare, mer rationellt, att förneka den.

4 comments :

Jonas said...

Fast nu är det nog så att all tillgänglig olja, kol och gas kommer att utvinnas av någon. Därför är det så att om vi i västvärlden ställer om till enbart förnybart för att "låta oljan vara kvar i marken" så kommer oljan ändå att pumpas upp av någon annan. Ja, om inte Norge och USA slutar att pumpa upp då förståss.

Jonas

Gunnar Rundgren said...

Det kan man kanske vara rädd för. Men med det argumentet är det svårt att spara några naturresurser överhuvud taget. Och det är svårt att få någon att ta ansvar.

Jonas said...

Håller inte riktigt med där. Om vi i Sverige väljer att spara våra naturresurser så kan vi göra det. Och det kan mycket väl vara klokt. Men när vi, något naivt, tror att bara för att vi inte bränner olja så kommer den olja som vi sparar att stanna kvar i marken i Ryssland. Givetvis är det inte så utan Ryssland kommer att använda oljan själva eller sälja till tex Kina. Alla världens länder kommer inte att gå med på att sluta att använda fossila energislag så länge som det finns en strävan efter att få det materiellt bättre.

Dr. Parasit said...

Gunnar, du har sett Ljuset, även om det är mörkt!

Just så är det nämligen. Men sen finns det ju alltid fler resurser, men de kanske vi inte använder, folk får det piss och höra att de ska jobba. Politik från 1800-talet ger detta. Och de moderana är ju galna, VI ska avstå medans alla andra bränner på. Vill vi sen sälja skogen, alunskiffret, uranet vi har...det är upp till oss..
Men då BNP/capita inte ökar så...
Och det är moderaternas fel.
Vi måste satsa på att bli fem miljoner, omöjligt nu.