Thursday, 10 October 2013

Viktökning 50% med ekologisk odling

För någon månad sedan besökte jag bondegruppen Yasoman i det torra Yatta i Kenya, på vägen mot Somalia. Som man brukar göra så samlades vi i gruppens lilla mörka kontor för att få en liten briefing och bli ordentligt välkomnade innan vi åkte ut i fält.

Joseph Manyala from Yasoman farmers
Joseph Manyala, åskådliggjorde gruppens framsteg med sin egen kropp och berättade stolt att innan gruppen startade sitt arbete med ekologiskt jordbruk så vägde han bara 50 kg, men nu hade han gått upp till 75 kg! Det var ett mycket konkret sätt att uttrycka framsteg på tyckte jag. Se nedanstående film som vi gjort från några av det framgångsrika ekologiska odlarna i Kenya och Tanzania.

No comments :