Saturday, 29 September 2012

Vi blir rikare även utan ekonomisk tillväxt

Jag har publicerat ett längre inlägg på min engelska blogg, Garden Earth, om att produktiviteten i industrin och jordbruket växer snabbare än BNP. Det leder till en rad olika slutsatser.
Produktivitetsutveckling i svenskt skogsbruk

 Bland annat innebär det att vi kan ha en kontinuerlig ökning av levnadsstandarden helt utan ekonomisk tillväxt. Varför är det ingen som pratar om det?

Det bidrar också till att förklara Jevons paradox, dvs att när vi sparar resurser genom att göra produktionen effektivare, så leder det oftast till att produktionen ändå ökar och resursförbrukning trots allt går upp i stället för ned.


Läs mer på: We get richer also without growth

No comments :