Thursday, 23 August 2012

Vem är teknikfientlig?


När man kritiserar det existerande, industrialiserade, genmodifierade och konstgödslade jordbruket framstår man lätt som teknikfientlig. Samma personer som kritiserar de som förespråkar ett mer ekologiskt jordbruk för att de är teknikfientliga och inte har förtroende för människans kreativitet verkar inte tro att man skulle kunna använda vetenskap och teknik också på ett annat sätt, ett sätt byggd på en annan logik. Lika väl som vi idag använder oss av teknik som är byggd på tillgång av billig fossil energi, borde vi väl kunna använda oss av teknik som optimerar naturliga, ekologiska processer?

No comments :