Thursday, 1 March 2012

Resurssnål ny teknik - en myt

Resandet ökar hela tiden. I 2010 företogs det 940 miljoner turistresor, en ökning med 6,6% på ett år jämfört med 2009, trots global ekonomisk kris. Omsättningen av den internationella turismen var nästan 1000 miljarder dollar 2010. Men inte bara privatturismen ökar, utan också tjänsteresorna ökar kraftigt: 

Företagen blir mer och mer internationella och resande har därför blivit en viktig del av arbetet för allt fler. Telefon- och videokonferenser till trots – det virtuella mötet kan inte helt ersätta det personliga och de tekniska lösningarna kan till och med skapa behov av nya möten, enligt Per Gustafson, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.– Sett över en längre tidshorisont har tjänsteresandet ökat oavsett konjunktur. (Skriver Svenska Dagbladet)
 Detta är ytterligare ett exempel på  hur felaktigt tron att modern teknink sparar på resurser är. Visst är en videokonferens mycket mer effektiv - eller i alla fall mer resurssnål - än ettt fysiskt möte. Men sanningen är att tjänsteresorna ökar trots kraftigt förbättrade möjligheter att kommunicera via nätet. På det privata området tror jag inte att sociala medier, typ Facebook, har lett till mindre resande. På det stora hela så tror jag att det är tvärtom, de ökade kontakterna leder till mer resande. Både privat och på jobbet.

Jag reser ju själv som en idiot i jobbet...Min diskussion är inte så mycket om rätt och fel i resandet, även om det är uppenbart att flygresor är miljömässigt mycket tvivelaktiga, och trots allt är en lyx som är förunnat bara en lite del av världens befolkning. Mitt inlägg handlar istället om hur fel påståenden om att internet och mobil kommunikation sparar energi och resurer är. Den nya tekniken ersätter väldigt sällan gammal teknik utan lägger sig uppepå den existerande tekniken. "det papperslösa samhället" skulle vi få med datoriseringen - men papperskonsumtionen har fortsatt upp. Den har ökat fyra gånger på fyrtio år. 

No comments :