Wednesday, 29 February 2012

mer snömos från Carlsson

"Vad som är nytt och vad som behöver göras, det är framförallt att vi kan enas om att människan måste stå i centrum. Människor väljer och gör val och måste då vara vara informerade och kunna samarbeta. Därför är det så viktigt med demokrati och mänskliga rättigheter. Men vi måste också se till att marknader, både de som är konsumenter och producenter, kan fatta kloka val. Därför är det viktigt att också jobba med hur näringslivet investerar och vad de har för standards. Men också att det finns pris på miljön, och det slår vi fast i rapporten"
säger Biståndsminister Gunilla Carlsson i ett pressklipp från Utrikesdepartementet.  

Biståndsministern svänger sig med hela arsenalen av klyschor (att vi kan enas om att människan måste stå i centrum är ju knappast en revolutionär hållning) när hon skall presentera rapporten "A Future Worth Choosing" Det är FN:s högnivåpanel för global hållbarhet som på uppdrag av FN:s generalsekreterare tagit fram rapporten som presenterar en "global vision för hållbar tillväxt och välstånd".

Problemet är att varken rapporten eller Gunilla Carlsson har något att tillföra. De har inte kommit längre än Riokonferensen 1992. Snarast har man gått ett steg tillbaks när man för fram näringslivets frivilliga arbete som så central. Näringslivet vill själfallet göra så bra man kan, det är ingen som med vilje förstör miljö eller människors liv. Men näringslivet styrs farmförallt av vinstintressen, och det förvrider folks perspektiv, så att det som är fel blir rätt. Därför är det en ren illusion att tro att näringslivets frivilliga insatser och olika former av standarder kan spela annat än en marginell roll.

Sedan undrar man verkligen på vilket sätt Gunilla Carlssons regering har bidragit till att sätta pris på miljön? Snarast har man gått åt andra hållet, tex genom att avskaffa handelsgödselskatten.Fast man nöjer sig kanske med att det "finns" pris på miljön utan att ta sitt ansvar för att sätta priserna - och det där med att sätta pris på miljön har redan visat sina begränsningar. Jag utvecklar kritiken mot rappporten i

Resilient People Resilient Planet - Another report not worth reading

 

Läs mer i t.ex
Omvärlden
Gröna Bloggar
Miljö&Utveckling
UD

No comments :