Monday, 6 February 2012

En rapport inte värd att läsa

Sveriges Biståndsminister Gunilla Carlsson är en av 20 författare till rapporten Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing,. Må så vara, men rapporten är inte "worth reading". Den innehåller ännu mindre än FNs rapporter om Green Economy, och trots att rapporten själv säger att den globala ekonomin måste genomgå en genomgripande förändring, och att det inte duger att ändra lite på marginalen, så innehåller den nästan inga konkreta förslag. Läs mer.

Resilient People Resilient Planet - Another report not worth reading

No comments :