Monday, 28 November 2011

Hur smarta är smarta nät, och för vem är de smarta?

"Smarta nät" det låter väl bra. Vem skulle kunna vara emot det? Ja, det finns i alla fall rätt stora frågetecken:
Det som är ett problem för elbolagen förvandlas genom smarta nät till konsumenternas problem. Och investeringarna skall inte betala av de penningstinna kraftbolagen utan av staten. Att det framställs som en strålande miljö-investering bör i alla fall kritiskt granskas.


Jag tillhör inte dem som är lagd för konspirationsteorier, men när saker framställs som om de skulle vara "bra för konsumenterna", så är det för det mest företagen som vill få en kostnadshöjning eller annat att verka mer acceptabel. Inga företag kör ju länger med: "på grund av ökade kostnader så vill vi höja priset" eller "eftersom vi blivit uppköpta av riskkapitalister som vill ha högre avkastning på sitt kapital så får vi öka priset", NEJ då, det heter "för att kunna erbjuda DIG (just DIG) en bättre service så genomför vi följande förändringar. Samtidigt så förbättrar vi vårt debiteringsystem så att varje kund får en bättre anpassad servicenivå".

"För att kunna använda energi så effektivt som möjligt utan att för den delens skull kompromissa med människors liv och vardag behöver vi en intelligent kontroll över produktion och konsumtion. För att detta skall bli verklighet behövs också bra kommunikationslösningar. Det smarta elnätet kommer att göra det möjligt för de boende i Norra Djurgårdsstaden att ta aktiv kontroll över hur de använder energi. Människor kommer att kunna göra val så att de blir en aktiv del i att nå de högt satta miljömålen i stadsdelen."
Det är således en "möjlighet" för oss att "ta aktiv kontroll". Och vem skriver så? Fortum förstås.

"Smarta nät stärker konsumentens maktställning eftersom den får större möjligeter att påverka sin elkostnad." säger  Mikael Odenberg från Svenska Kraftnät.

"morgondagens smarta nät inte klarar sig utan smarta kunder som genom löpande tillgång till elpriser kan se till att elförbrukningen följer den mer ojämna produktion som blir följden av mer vind i elsystemet. " var slutsatserna på ett seminarium hos Vattenfall.

Jo, vi har hört det förr, "smarta kunder" är de som skulle gynnas av avregleringen av elmarknaden och de som skall gynnas av mängder av olika privatiseringar. Men om man inte är smart då, eller om man vill göra annat än att spara kostnader åt elbolagen, för är det inte vad det här egentligen handlar om?

Både elbolagen och de bolag som levererar infrastuktur och tjänster till de smarta nätet ä väldigt entusiastiska: "Världen över görs det gigantiska satsningar på smarta elnät. För Ericsson, Electrolux och mängder av andra företag väcker det förhoppningar om nya stora marknader", skriver E24.Och som vanligt när företag talar sig väl om en ny teknik så vill man att någon annan skall betala. Och det är inte så svårt att list ut VEM det är som skall betala. Staten och konsumenterna förstås. 

"Boulder i USA vill bli en av de första städerna i världen med ett smart elnät. Efter nästan tre år är projektet försenat och kostnaderna har ökat med 300 procent. Nu får kunderna betala räkningen." rapporterade Ny Teknik förra året.

"Om debatten om elpriserna inte tar hänsyn till investeringskostnaden för förnyelsen av dagens nät finns en risk att utvecklingen försenas." säger Per Langer, vd för Fortum Sverige. Och vips här finns ju en "möjlighet till gröna investeringar"! Det borde ju ändå gå att få politisk enighet om att göra en storskalig investering i något så himla bra och miljövänligt som smarta nät? Vi får hela tiden höra att de behövs för att öka användningen av vind och solenergi, eller elbilar. Statliga investeringar från Kina till USA flödar. I Sverige byggs ett smart nät på Gotland för statliga pengar

"Antingen är smarta nät en bra investering som leder till högre effektivitet och lägre kostnader, eller så är det en dålig investering som kostar pengar utan att ge något tillbaka. I det senare fallet bör vi inte gå vidare med det. I det förra fallet så borde det inte vara några problem att få investeringsvilligt kapital till projektet" skriver Jakob Eliasson.

Jag hävdar inte att smarta nät är fel. De har trots allt vissa tilldragande egenskaper vad gäller möjligheterna till ökad användning av sol och vindkraft, och möjligen vissa möjlighetet vad gäller minskad elanvändning. Men det verkar saknas en kritisk analys, både ekonomisk och resursmässig. Även om det finns vissa miljöfördelar av smarta nät, hur mycket mer resurser skall offras för att bygga ut dem. Hur mycket mer koppar, hur mycket mer sällsynta jordartsmetaller går åt? Hur mycket energi går åt för denna utbyggnad?  

Lite mer läsning

Nu är Japans första smarta elnät igång

The Smart Grid's Problem May Be Storage's Opportunity
Förslag om timdebiterad hushållsel

 

 

No comments :