Monday, 24 October 2011

Nya ekomål

Från Ekologiska Lantrbrukarnas veckobrev. 
Jordbruksverket har nu fått regeringens uppdrag att utreda behov och utformning av nya nationella mål för ekologisk produktion och marknad. De nya målen ska integreras i kommande nytt landsbygdsprogram 2014-2020. Jordbruksverkets utredning ska vara klar senast 30 maj 2012 och utföras efter samråd med berörda myndigheter och organisationer.
   - Ett glädjande besked, kommenterar Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsledare
Maria Dirke. Det förra nationella målet för ekologisk konsumtion och produktion
sträckte sig fram t o m 2010, och vi har efterfrågat finansiering av en fortsättning. Sverige har fortfarande inte utnyttjat hela den potential som ekologisk produktion har. Incitamenten till omläggning är fortfarande små och osäkerheten stor, och därför behöver utvecklingen ännu en tid drivas på av nationellt sponsrade mål.    De nationella målen för 2010 är ännu inte uppfyllda.I brist på en offentlig strategi för perioden 2011-2013 har Ekologiskt Forum vid SEI (Stockholm Environment Institute)tagit initiativ till ett idéarbete för att föra diskussionen vidare hos alla aktörer runt den ekologiska produktionen. Förslaget till strategi för 2011-2013 finns på Ekologiskt Forums webbplats http://ekologisktforum.se/ 
 
(lite småroligt det hela eftersom jag just skickat ett plan för hur nya ekomål skulle kunna utvecklas till Inger Källander, projektledare på Ekologiskt Forum). 

No comments :