Tuesday, 13 September 2011

Nette sjunger ut

Vår frihet att konsumera beror på att andra tvingas odla vår mat, producera våra konsumtionsprylar och serva oss med råvaror och arbetskraft. Livegenskap, slaveri och skuldslaveri är bärande delar i den globala ekonomi som ger oss ”frihet”. Vi är ett plundrarsamhälle, tills den dag vi själva börjar skapa vår frihet och inte tvingar andra att slava för oss
skriver Nette Enström, läs mer: http://www.fria.nu/artikel/89499#ixzz1XtwgVjWG
ord och inga visor.

No comments :