Tuesday, 14 June 2011

Åkerjorden äts upp

 Den bördiga svarta jorden i Ukraina

ATL rapporterar om en EU rappport
Växande städer och en ständigt utvidgande infrastruktur äter upp Europas mark. Mellan 2000 och 2006 bebyggdes 920 kvadratkilometer mark om året. I vissa regioner växer andelen anlagd eller artificiell mark, det vill säga mark som inte är ren natur och inte används för jord- eller skogsbruk, snabbt. Nederländerna, Danmark och Spanien tillhör de länder där trycket på mark är hårt.I hela EU är andelen anlagd mark 4,4 procent. I Tjeckien och Slovakien har man satt ett pris på att bygga på värdefull jordbruksmark. Marken är graderad och de finaste jordarna måste man betala extra för om man vill använda dem till något annat än jordbruk.
Hela rapporten finns att läsa här 
Den Goda Jorden har - som sig bör - flera inlägg om detta, t.ex:  Marken Försörjer Oss
Tina Ehn har ett bra inlägg på supermiöjöbloggen, där hon bla skriver:
I många länder, som exempelvis både Danmark och Norge finns en restriktiv lagstiftning mot nyetablering av externa köpcentrum. Det finns också ett starkare skydd av odlingsbar jord. Det är dags att vi även i Sverige inser vikten av ett ökat skydd för åkermarken, det som talar för att vår åkermark kan vara alltmer värdefull är dessutom det faktum att vi har rikligt med vattentillgångar och ett ganska lågt tryck av växtsjukdomar på grund av ett förhållandevis svalt klimat.

För att säkerställa en god livsmedelsförsörjning även för kommande generationer bör den bördigaste åkermarken inte bara vara av nationell betydelse utan även tillmätas Riksintresse.

Ett antal forskare vid SLU pläderade för en tid sedan också för ett skydd av åkerjorden:
Ett miljökvalitetsmål för mark skulle kunna bli ett viktigt instrument för uppföljning av marktillståndet i Sverige samt förhoppningsvis en garant för att inte markförsämringen fortsätter och urbaniseringen lägger under sig vår värdefullaste produktionsmark.
Själv har jag sedan länge propagerat för en jordkonvention.
Jag har också skrivit en rad inlägg på min engelska blogg om hur det är ökad konkurrens marken och andra resurser, se t.ex.

increasing shortages and growing inequality - a lethal mix

The fight over resources

Shortages of resources will be a permanent feature of our lives

 

 

 No comments :