Sunday, 10 April 2011

U-länderna står för 65% av utsläppsminskningen!

En sammanställning av den bolivianske ambassadören Solon visar att 65% av de lovade utsläppsminskningarna kommer ske i u-länder. Det är givetvis bra att de minskar utsläpp men det är faktiskt skandalöst att de skall minska sina utsläpp mer än de rika länderna. I u-länderna finns det trots allt en massa människor som skulle behöva använda mer energi, och inte mindre.....


Beräkningarna visar tyvärr också att de lovade utsläppsminskningarna inte är tillräckliga utan kommer leda till att "vi" landar på fyra graders temperaturökning istället för de "överenskomna" två...

The gap in the abatement is 7.4 to 5.3 Gt. of CO2e (53% to 38%)
• This can lead us to a 4°C to 5°C increase in the global temperature
• Developing countries are going to do more emission reductions than
developed countries (54% vs. 46 % in LEP and 57% vs. 45% in
HEP)
• The offsets can be 16% of global nominal pledges (1.1 Gt. CO2e for
Lower End Pledges)
• Because of offsets the abatement can be only 5.5 Gt. for the Lower
End Pledges.
• The gap in the abatement will be higher because of offsets: 8.5 Gt.
for the Lower End Pledges. (61 % of the 14 Gt. of CO2e)
• With offsets developing countries will do even more effort than
developed countries (65% versus 35%)

De använda källorna är

STOCKHOLM ENVIROMENT INSTITUTE, The implications of International Greenhouse Gas Offsets on Global Climate Change, http://seis-us.org/ publications/id/380 
UNEP, The Emissions Gap Report, Are the Copenhagen Accord Pledges Sufficient to Limit Global Warming to 2 ºC or 1,5ºC?, www.unep.org/publications/ ebooks/emissionsgapreport/
jag har inte kollat dem. 

No comments :