Wednesday, 6 April 2011

att prissätta koldioxidutsläpp leder inte till tillräckliga innovationer

Många tror att allt löser sig med tex växthuseffekten om man använder marknadsinstrument, t.ex. genom utsläppsrätter eller höga avgifter så kommer man driva fram ny teknik vilken gör att man kan lösa problemet.
Inte nog med att de kanske har fel att sådan teknik överhuvudtaget kan finnas, så visar en ny studie att det underliggande antagandet också är fel. Studien visar att de stora innovationerna uppstår genom forskningsdriven teknikutveckling vilken är offentligt finanasierad. Marknader är effektiva att driva innovationer vilka hittar billigare sätt inom etablerade teknologier (t.ex. använda nya komponenter eller produktionskedjor), eller tilllämpa redan existerande teknologier. Vi vet ju att antibiotika, internet, det mesta av kärnkraften, rymd och luftfartsutvecklingen har drivits av statliga program, även i ärke-kapitalistiska USA. Rapporten nämner också framväxten av elekticiteten och bilarna som exempel på att marknaden och privata företag spelade en roll först när tekniken har utvecklats till en viss nivå.

En annan sak är  i vilken utsträckning avgifter kan förändra vårt beteende. Men där är det i mitt tycke ganska klart att t.ex. höga energipriser kommer leda till minskad konsumtion, även med nuvarande teknik. Och för existerande alternativ teknik som t.ex. vindkraft eller biobränslen, så kommer det leda till ökat upptag.
Jag har ett betydligt längre inlägg om det här på Garden Earth.

No comments :