Monday, 10 January 2011

tillväxt utan slöseri?

– Tittar man på kurvor över ekonomisk tillväxt och avfallsmängder så följer de varandra exakt, säger Jonny Meerwald, vd på Svalövs renhållningsbolag LSR. i en artikel i HD.

Det är bara en av många exempel på att den "gröna tillväxten" och "eko-effektivisering" fortfarande bara är önsketänkande. Och att Klas Eklund, Johan Norberg och andra som hävdar att fortsatt ekonomisk tillväxt är nödvändig för att lösa miljöproblemen, helt enkelt har FEL.

artikeln fortsätter:

Avfallsmängderna i Sverige har ökat med 75 procent sedan 1980 och Landskrona följer det nationella mönstret. Men förutom att avfallsmängderna ökar konstant över tid, så påverkar ekonomin. I goda tider slänger folk mer än i dåliga. – Historiskt har det alltid varit så att folk slänger mer när de får det bättre ställt och det finns tyvärr ingen anledning att tro att det ska förändras, säger Ellen Westerlund.

No comments :