Thursday, 25 November 2010

Bravo Lena!

Lena Sommestad, socialdemokrat och bl.a. tidigare miljöminister, skriver ett mycket tänkvärt inlägg om socialdemokraternas politik på DN debatt den 21 November. Hon kritiserat starkt inställningen att samhället skall tjäna ekonomin och och betonandet av individens framgång. Något som inte drevs fram av socialdemokraterna, men som ett hållingslöst och defensivt parti anslöt sig till under nittiotalet.

Hon kritiserar också inställningen att vi skall bygga ett kunskapssamhälle för att kunna konkurrera. Kunskap har värde i sig menar Lena - och jag. Jag skulle där gärna utöka hennes resonemang. Tanken att vi måste plugga mer, forska mer och ligga i framkant för att inte bli utkonkurrerade av Slovenien, Indien eller Kina, visar också hur lite de som påstår att ALLA tjänar på globaliseringen själva tror på den. Om det vore så, så vore det väl inte så himla viktigt för oss att vara först? Den dystra sanningen är att det finns vinnare och förlorare i den globala hackordningen. Och att även om vi inte vill tänka på det så möjliggörs ganska mycket av vår ofantliga konsumtion av att vi står på de översta stegen.

No comments :