Wednesday, 31 March 2010

Dyrare mat - Nu

Vi har tröttnat på den bittra eftersmaken av billig mat, av förstörda ekosystem, överanvändning av konstgödsel och bekämpningsmedel och minskad biologisk mångfald. Konsekvenserna av jakten på billig mat är förödande. Den driver oss mot ett läge där vi alla är förlorare.Vi kräver dyrare mat, NU!

Så skriver Linus Källander från det nya initiativet "Dyrare mat nu"

Det är bara att applådera!

No comments :