Wednesday, 11 November 2009

Litet är vacker och produktivt också

Jag var moderator på ett seminarium på KSLA om ekologiskt lanbruk och klimatutmaningarna för ett tag sedan. Det hade en väldigt bred ansats. Det diskuterades hur viktiga kantzoner är för ett systems mångfald, uthållighet och produktivitet. Diskussionen var inte begränsad till ekologiska kantzoner, utan handlade också om social mångfald, sociala och humana kanzoner. Jag skriver lite mer utförligt om detta på min engelska blog.

Jag har alltid gillat "litet är vacker", men samtidigt tyckt att det varit lite flummigt. Men seminariet gav mig inspiration till att se att det som är smått också kan vara mycket produktivt, och att denna mångfald, denna mosaik både i naturen och bland oss människor är vad som bör karaktäriserad ett framtida samhälle.

En intressant kantzon observerade jag i Paraguays huvudstad Asuncion häromveckan. På det centrala torget - vilket ju oftast brukar vara väldigt stramt i fd spanska kolonier hade de byggt en swimming pool där barnen hade skoj. Mycket trevligt, precis som Paraguay i stort.


No comments :