Wednesday, 26 August 2009

Cykel och sol

Om man vill få fler personer och cykla i staden, vilket är en rimlig ambition, så bör man fundera på varför de inte cyklar. Det finns förstås många orsaker, som att det känns osäkert, att man faktiskt saknar kunskaper eller en cykel eller att man tycker det är svårt att få med portföljen eller matkassen. För många spelar säkert risken för regn eller snö en stor roll också. Det är en stor skillnad mellan att trampa i fint väder och i spöregn. Mitt anspråkslösa förslag är att man skulle ha övertäckta cykelbanor. Kanske inte i stadskärnorna där det skulle vara opraktiskt och fult och hindra framkomlighet. Men i utkanter och förorter. Om man sedan lade solceller på dessa tak - eller ännu hellre integrerade solcellerna så att de är taket så skulle man slå två flugor i en smäll. Några företag kunde rentav kanske tillverka dessa enheter i moduler som snabbt kunde "rullas ut" i landet. Ett mer intressant sysselsättningspaket än stöd till bilindustrin.

Jo, det är klart att fotgängare också skall få plats under taken.

No comments :